Vlachovo Březí-Oblastní výstava Prácheň 14.11.2015 371