Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články o přirozené metodě

Prirodzený spôsob pretekania

 

Pod týmto pojmom pretekania sa rozumie taký spôsob vedenia chovu , keď páry žijú trvalo spolu a na holubníku prebieha prirodzený cyklus reprodukcie a to : párovanie, naháňanie na hniezdo, liahnutie, nová znáška atď. Ide v podstate o neustále sa opakujúci prirodzený kolobeh rozmnožovania. Na rozdiel od chovateľov v štátoch s dlhou holubárskou tradíciou ( Belgicko , Holandsko, Francúzsko, Nemecko ) , kde od tohto prirodzeného spôsobu bolo dávno upusteno, v našich chovateľských kruhoch zhruba 75% chovateľov zúčastňujúcich sa na dlhých tratiach , používa ( preteká) prirodzeným spôsobom. V minulosti existovalo veľa významných belgických chovateľov, ktorí úspešne pretekali prirodzenou metódou. Uvediem napríklad chovateľov ako je Stassart, Nuyens, Hantges a iný.

Na omyle je každý chovateľ, ktorý si myslí , že pretekanie prirodzenou metódou je jednoduché a nenáročne. Myslieť si , že ide o spôsob pri ktorom sú holuby voľne pustené celý deň a , že sa odchováva živelne je naivné. Nie náhodou starý a skúsený belgický chovatelia odporúčali začínajúcim chovateľom, aby v začiatkoch realizovali prirodzený spôsob pretekania a až neskôr prešli na vdovský systém. Určite veľmi dobre vedeli prečo to hovorili. Prirodzený spôsob pretekania vyžaduje od chovateľa výborný pozorovací talent, neustály kontakt s holubmi , ktorý zaberá strašne veľa času. Pri prirodzenej metóde je forma priamo závislá na stave hniezda, každého pretekajúceho páru. To znamená , že od stavu v akom sa hniezdo nachádza, závisí aj forma pretekárov. Forma sa pohybuje v určitej sinusoidnej krivke ( sú vrcholné obdobia formy a naopak je pokles formy). Forma a jej kolísanie je závislá na hormónoch , ktoré sú produkované žľazami s vnútorným vylučovaním. Počas hniezdenia sú tieto hormóny vylučované vo väčšom množstve . Činnosť a produkcia hormónov úzko súvisia s konkrétnym stavom hniezda. Celkom rozdielne sú účinky žliaz s vnútorným vylučovaním napr. pri naháňaní samice na hniezdo, počas znášky, liahnutia mláďat a odchove 14-15 dňových mláďat. Sexuálne hormóny tvoriace sa vo vaječníku , zanechávajú v samiciach dôležité stopy, ktoré majú vplyv na letové výkony . Znáška - znížená hladina vápnika v krvi , zvýšené množstvo cukru v krvi, zvýšená hodnota tuku a fosforu sa ustáli až na 3-4 deň po znesení druhého vajíčka. Sexuálne hormóny majú vplyv aj na pečeň, ktorá sa zväčší v čase znášky. Osvojí si chovateľ uvedené hormonálne deje a vzájomné súvislosti, môže neskôr pri dobrom pozorovacom talente touto pretekárskou metódou dosiahnuť dobrých výsledkov. Nesmie sa nechať nič na náhodu . Prirodzený systém prináša svoje ovocie a je veľmi zaujímavý a na rozdiel od klasickej vdovskej metódy má tú výhodu, že na pretek môžme používať obidvoch členov páru. V poslednom období sa do popredia presadzuje súťaženie s holubicami. Najmä v Holandsku sa do súťaže zapája veľké množstvo chovateľov, ktorý s nimi súťažia na dlhé a veľmi dlhé trate. V prípade , že s holubičkami chceme lietať dlhé trate , ich dávanie do párov musíme posunúť na neskoršie obdobie ( 1/2 apríla) s prihliadnutím na termín dlhých pretekov. Cieľom každého chovateľa je dostať holuby v pravom čase do vrcholnej formy. Pri prirodzenej metóde je táto forma priamo spätá so stavom hniezda. Aj s touto metódou sa dá konkurovať vdovskému systému. Uvediem príklad ako realizovať prirodzenú metódu bez zbytočného zaťaženia holubov odchovom a prípravou rôzneho stavu hniezda:

Páry necháme prvýkrát zasadnúť okolo 10.3. a odchováme prvú liaheň. Pri druhom zahniezdení necháme sedieť páry na vajíčkach 10 dní. Potom im vajíčka vymeníme za podkladky. Holuby zhruba po týždni a pol prestávajú pevne sedieť až vajíčka opustia. To je ten správny čas na rozdelenie párov. Necháme ich oddelené zhruba 2-3 týždne. Mláďatá z prvej liahne sú už v tom čase odstavené. Samce sedia v oddelení s budníkmi, samičky v oddelení so sedačkami. Po tomto odlúčení dáme pôvodné páry opäť spolu a to asi 3 dni pred prvým pretekom . V čase rozdelenia prevádzame so samcami nácviky tak do 60 km. Tieto nácviky, výdatné a pravidelné kŕmenie nám pomôže dostať samčekov do žiaducej formy. Po druhom nasadnutí na hniezdo sa samčeky skľudnia a už za každého počasia nám prinášajú dobré výsledky . Tak isto samičky po znáške druhého vajíčka na 3-4 deň môžu byť nasadzované na pretek. Hniezdiace holubičky zbytočne nenasadzujeme na krátke trate,(stačia 2-3 preteky ) pred nasadením na dlhú trať.

Ako som uviedol pri prirodzenej metóde sa „ hrá „ so stavom hniezda za účelom udržania formy. Holuby máme pripraviť tak, aby pri svojom poslednom preteku mali ešte plné krídlo resp. aby nevyhodili šiestu prvoradú letku. Pri strate piatej prvoradej letky začína veľké prchnutie a v tom čase by už holub nemal pretekať. Preperovanie krídla je závisle od doby párenia , lepšie povedané na čase prvého liahnutia mladých. Holubica má znášku na 8-10 deň po naparovaní. Po 18 dňoch sa liahnu mladé. Na 16 až 20 deň po vyliahnutí mladých prichádza druhá znáška. Po 8-10 dňoch sedenia na druhých vajíčkach dochádza k prchnutiu krídla . Holub vyhodí prvú ( desiatu letku v poradí) letku. Keď nová letka vyrastie na 1/2 až 2/3 pôvodnej veľkosti ( približne na 20-23 deň) stráca holub druhú (deviatu ) prvoradú letku. Na 17-19 deň po vyhodení deviatej letky vypadáva tretia( ôsma ) letka. O ďalších 16-19 dní vypadáva štvrtá ( siedma ) atď. Na základe uvedeného , pri počítaní spätne odo dňa pretekov, môžeme presne stanoviť , kedy máme holuby páriť tak, aby pretekár mal pred posledným pretekom plné krídlo (resp. požadované rozperenie ). Tieto prepočty potrebujeme aj z iných dôvodov. Na 16- 22 deň po strate desiatej letky ( prvej ) nastupuje u holuba vrcholná preteková forma . Táto vrcholná forma trvá najdlhšie tri týždne. Chovateľ by mal nástup tejto vrcholnej formy navodiť pozvoľne a udržiavať ju čo najdlhšie a pokles prevádzať pozvoľne. Všetko záleží od chovateľa , či táto forma bude trvať týždeň alebo dva mesiace.

Pri prevádzaní prirodzenej metódy sú odporúčané určité zásady, kedy je vhodné nasadiť holuby na pretek a kedy sa to neodporúča.

 

Samčeky sa neodporúča nasadiť na pretek :

- keď naháňajú na hniezdo - sú podráždené , nervózne, sústreďujú sa iba na samičku, nereagujú na okolie, sú jednoducho z formy

- asi 2-3 dni pred liahnutím mláďat a počas kŕmenia holúbät kašou ( táto doba trvá 6-8 dní )

 

Samčeky sa odporúča nasadiť na pretek:

- asi štvrtý deň po naháňaní na hniezdo sa samček ukľudňuje , začína vzostup formy a trvá až do doby dvoch až troch dňoch pred liahnutím mláďat

- pri kŕmení osem dní starých mláďat, začína forma stúpať, pri kŕmení 14 -16 dňového holúbätá prichádza vrcholná forma, pri príprave na nové hniezdenie forma klesá

- asi 3-4 krát za sezónu , keď majú mladé viac ako 6 dní alebo pri 16- 17 dňových vajíčkach odniesť z oddelenia samičku na dva dni a potom nasadiť samčeka na pretek

- samčekovi, ktorý sa stará o jedno veľké mladé ( 14-15 dňové ) so začínajúcim naháňaním samičky na hniezdo sa odoberie dva dni pred nasadením na pretek samička, ktorá sa tesne pred košovaním vpustí do budníka

- samček sa stará o veľké holúbä a sedí na prvom vajíčku , samička sa deň pred pretekom odnesie z oddelenia

 

 

Samičky sa neodporúča nasadiť na pretek:

- krátko pred znáškou a počas znášky

- tesne pred liahnutím mláďat ( 1-2 dní nastáva tvorba kaše) a počas kaškovania

 

Samičky sa odporúča nasadiť na pretek :

- asi na 4-5 deň po znesení druhého vajíčka začína forma u holubíc stúpať a trvá až do 16 dňa sedenia

- keď kŕmia 8 až 14 dňové mladé

 

Niektorý chovatelia sa uchyľujú k rôznym spôsobom , ako zvýšiť formu a motiváciu(túžbu ) samičky po hniezde. Po vytrvalom pozorovaním správania sa samičky na aký stav hniezda reaguje najlepšie, môže sa uplatniť nasledovný spôsob zvýšenia motivácie:

- zvýšiť počet vajíčok v hniezde

- niektoré holubice robia zázraky, keď sa im začínajú liahnuť mladé ( naďobané vajíčka ), v tomto prípade sa podložia sediacej holubici spod iného páru pravé sa liahnuce mladé ( tak 4 až 5 hodín pred nasadením na pretek)

- tak isto sa dá pod sediacu holubicu na 15 dňových vajíčkach podložiť ( 1/2 až 1 hod. pred košovaním) menšie holúbä, čím sa zvýši túžba po hniezde a mladom

- holubička je v čase kŕmenia 7-8 dňových mladých vdovou - samček sa dva dni pred nakošovaním samičky odnesie z oddelenia

Pri prirodzenej metóde pretekania sa môže použiť známi spôsob vyvolania žiarlivosti u partnera a to nasledovným spôsobom:

- Holubičku naparujeme s dvoma samčekmi . Títo sa striedavo púšťajú k holubici, bez toho aby to vzájomne vedeli. V okamihu nasadenia na pretek sa vpustia naraz k holubici. Nastane súboj medzi samcami . Ten samček , ktorý má byť nasadený na pretek musí súboj vyhrať. Sok sa odstráni a víťaz sa nasadí. To isté sa dá prevádzať i obrátene - systém dva holubice a jeden samec.

Na základe uvedeného je našou úlohou , odpozorovať tieto stavy s tým , že ich pred pretekom naplánujeme ,alebo umelo vyvoláme. Ako bolo uvedené , tento stav sa dá vyvolať načasovaným párením , odobratím vajíčok, podložením cudzích mláďat, podložením cudzích vajíčok v stave tesne pred liahnutím a tiež určitým dôvtipom chovateľa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretekanie s holubicami nie je jednoduché

Holubice vedia konkurovať vdovcom aj v tých najťažších pretekoch na dlhé trate. Victor Eerdekens z Limburgu to potvrdil druhým miestom (v rámci národných výsledkov) zo vzdialenosti 971 km.

Víťazom bola 3-ročná holubica, ktorej motiváciou pre návrat bolo 10-dňové mláďa. Tretie miesto patrilo taktiež holubici. Patrila Raymondovi Simonsovi, ktorý žije blízko pri hraniciach s Holandskom. Boli tieto dve holubice len výnimky? Nemyslím si. Obe holubice excelovali na dlhých tratiach už skôr. Mnoho ďalších holubíc v minulosti vyhralo náročné preteky. 

Raymond Stynen zo Schotenu je obávaný konkurent v pretekoch na stredné trate. Preteká s holubicami tým najjednoduchším spôsobom. Nikdy pred pretekom neodoberá holuba alebo holubicu, aby sa o mladé staral partner. Nasádzanie holubíc preferuje buď z vajec* alebo z 12 dňových mláďat. Z jedného hniezda ide holubica na pretek maximálne 3-krát. Cieľom je, aby šli na pretek len v top forme. Neuznáva nasádzanie holubíc týždeň po týždni. Na Olympiáde v Londýne som sa ho spýtal, na čo pri jeho holubiciach berie ohľad: "Musia to byť skutočné matky - nie výzorom, ale hlavne správaním. Chcem, aby holubice preukázali naozajstnú lásku k svojim mláďatám."


Keď ešte žil George Dujardin (Berchem blízko Antwerp), svojho času špecialista na krátke trate práve s holubicami, nasádzal ich z jedného hniezda 5-krát. Začal hneď po znesení druhého vajca. Keď malo mláďa 8 dní, odobral holuba, aby sa holubica k mláďatku ešte viac pripútala. V tomto štádiu pravidelne exceloval. 

Andy Van Eyndhoven z Deurne preteká rovnakou metódou na pretekoch do 250 km, jeho najväčší konkurent Jos De Winter preteká na vdovstvo. Obaja si však veľmi cenia ich holubice. Stále to však vyzerá, že väčšina chovateľov pripravuje svoje holubice len tým najjednoduchším spôsobom, ako hore spomenutý Raymond Stynen - bez odoberania partnera, ani na chvíľku. Na preteky sú holubice nasádzané podľa stavu hniezda.

Väčšina chovateľov preferuje počkať na mláďatá, ostatní nasádzajú holubice už z vajec. Holubice sú v top forme medzi 8 - dňovými vajcami a 6 - 8 dňovými mláďatami. Holubice, ktoré dokážu dobre zaletieť pretek už po znesení druhého vajca sa objavia zriedka. 

Prirodzená metóda ako taká


Najväčší problém s prirodzenou metódou je príprava, tréning a hlavne kŕmenie. Pri vdovstve hovoríme o forme, ktorou vieme počas týždňa manipulovať pomocou kŕmenia. Pri prirodzenej metóde a všetkých jej variáciách a stavoch hniezda (po zapárení, naháňanie na hniezdo, na vajciach, malé mláďatá) je potrebných (ale časom aj získaných) oveľa viac znalostí a skúseností ako pri vdovskom systéme. Chovateľ by mal pri prirodzenej metóde pravidelne kontrolovať hmotnosť a stav svalov jeho holubov pre kontrolu správneho stavu na nasadenie na pretek. Je to dobrá skúsenosť, ktorá vedie k lepšiemu spoznaniu jeho vlastných holubov. Naučí sa kŕmiť každého holuba podľa jeho individuálnych potrieb práve vo vhodný čas. Keď sa jeho holuby potom dostanú na pretek proti vdovcom v top forme, ktorí majú k dispozícii svoje energetické rezervy, v 9 z 10 prípadov skončia na vrchole výsledkových listín. 

V prvých aprílových pretekoch nebýva problémom únava, ale studené počasie. Holuby stále nie sú vo forme a nie sú pripravené zvládnuť chlad. Studené počasie je v tomto čase obávanejší oponent ako hocijaký holub. Ktokoľvek chce so svojimi holubmi žiariť vo veľkých letných pretekoch, mal by dopriať svojim holubom pokoj tak dlho ako sa len dá. Taktiež je dobré, keď si holuby vybudujú pred pretekovou sezónou rezervy, aby ich mohli použiť, keď bude treba. Tým mám na mysli počas odchovu mláďat. Počas posledných dvoch týždňov s ich mláďatami odporúčam kŕmiť holubice určené na preteky toľko, čo sa im zažiada. Nič by im nemalo chýbať. 

Avšak musíme byť opatrní. Tí, ktorí počas odchovu mláďat kŕmia rodičov abnormálne vysokými dávkami hrachu s cieľom mať silné mláďatá, robia chybu. Zaplatia za ňu počas pretekovej sezóny. Počas pretekovej sezóny sa snažíme, aby sa ujali kŕmenia mláďat viac holuby, zatiaľ čo holubice trénujú. Holubice sú tak odľahčené od prekrmovania. 

Aby som sa vrátil ku kŕmeniu holubíc a potrebným schopnostiam udržať správnu telesnú hmotnosť počas všetkých stavov hniezda: neviem Vám dať žiadny vzorec pre tento systém, pretože sa líši od hniezda k hniezdu. Najdôležitejšie je spoznať tú správnu "vhodnú hmotnosť" pre každú holubicu a udržiavať ju. Nemali by sme prekrmovať. Trpí tým vždy len pečeň. Ťažké alebo obézne až tučné holuby nebudú na pretekoch hviezdiť. 

Väčšinou prídu o niekoľko minút neskôr, aj keď ide o výborné holuby. Pri prirodzenej metóde je dostupných množstvo trikov. Je na Vás, aby ste našli tie pravé pre Vaše holuby. Najlepšie je neskúšať toho príliš veľa pri dlhých tratiach, kde je potrebná hlavne forma privedená pomocou kombinácie kŕmenia a tréningov. Kontrolujete dávkovanie krmiva? Pre holubice pretekajúce z hniezda je to nutnosť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Myslíte, že vdovstvo je jediná vhodná metóda pre dosiahnutie úspechu?

Neverím, že vdovstvo je jedinou cestou k úspechu. Aj v dnešnej dobe existuje veľa chovateľov, ktorí ostali verní prirodzenej metóde a dosahujú výborné výsledky. Prečo by sme aj my neuspeli, keď to dokážu oni.

2/ Ktorú metódu preferujete? Vdovstvo, či prirodzenú?

Vdovstvo zatiaľ poskytuje najväčšiu istotu a aj keď mnohí chovatelia tvrdia opak, je to najjednoduchšia a časovo najmenej náročná metóda. Dobre vedený tím vdovcov prichádza ľahko do formy, čím je vyžadovaná menšia pozornosť chovateľa, zatiaľ čo pri prirodzenej metóde stačí malá chyba a pretekári sa dostávajú oproti vdovcom do nevýhody...


Pre úspech s prirodzenou metódou musí byť chovateľ väčším umelcom a tráviť s holubmi viac času. Chovateľ s malým tímom pretekárov môže byť úspešný s prirodzenou metódou za predpokladu použitia metód, ktoré v minulosti neboli známe. V dnešnej dobe nie je možné udržať veľký počet holubov v dobrej kondícii ak nepretekajú ako vdovci. 

Naša rada pre chovateľov, ktorí stoja pred výberom chovnej metódy, je skúsiť obe metódy naraz. Môžete pretekať so staršími holubmi na vdovstve, zatiaľ čo z druhého holubníka budete pretekať s holubicami spárenými s mladými holubmi na prirodzenú metódu. Takýto spôsob Vám umožní spoznať Vaše holubice a vyselektovať tie najlepšie. Zároveň Vám takýto spôsob umožní využiť potenciál dobrých holubíc a nenechávať ich slabnúť v neprirodzených podmienkach medzi vdovami

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONEC LEGENDY DE KLAK

Výsledek obrázku pro DE KLAKKoniec jednej legendy chovu poštových kauzách posledných sezón) v očiac h zvyšnej časti chovateiskej Európy. Pri návšteve p.Gyselbrechtana Slovensku som mu položil otázku, či by nebolo možné na jeho web stránke, kde sa uskutočňuje intemetová dražba špičkových holubov svetového mena holubov, prostredkovať predaj kvalitného slovenského holuba - olympijského reprezentanta - medailistu. Jeho odpoveď bola skromná "Sony". Dôvod prozaicky - je zo Slovenska anaše holuby... Zvyšok nech si každý doplní podla svojho vedomia a svedomia. Dno vlastne ani nešlo o predaj daného holuba, ako skôr o to, ako vnímajú naše úspechy na západ od našich hraníc. A čo je najsmutnejšie, to nemyslím tie od Rozvadova. Môžeme sa izoloval a hral sa na vlastnom dvore a potom nás môže byt aj 5 tisíc chovatel'ov, 50 oblastných združení atraja pri nasadzovaní či otváraní hodín. Hlavne, že nám holuby doletia domov a vzájomne sa poohovárame či potešíme z neúspechu suseda. Prepáčte mi za trocha čierneho pohľadu na možný vývoj u nás. Poupratujme si teda radšej na vlastnom dvore a ukážme "neveriacim", že sa v nás mýlili. A ešte tak čím a ako ,I} upratoval. Sprísniť kritéria pre "š pičku" by nebolo najhoršie. Niekto sa ohradí, že ide odiskrimináciu, avšak je to potrebné urobiť citlivo v zmysle dokumentov SZ CHPH. Nikoho nemožno nútil k používaniu vymoženosti pokroku, avšak tých, ktorí tak činia nelikvidujme svojimi vyjadreniami typu "majitelia EKS by mali mal dovolené konštatoval iba obmedzený počet holubov, nech si majitelia EKS vytvoria vlastnú súlaž apod." Istého času vo mne rezonovala potreba zakúpiť si kvalitnej šie konštatovacie hodiny (ale aj auto), avšak ich cenová dostupnosI mi to nedovoľovala . Napokon som si vzal pôži čku aoboje zakúpil. Pri rozhovoroch so staršími chovate/'mi sa dozvedám, že svojho času bol podobný problém s konštatovacími hodinami a je zaujímavé, že vtedy sa nevydali cestou likvidácie majiteľov týchto hodín. Predsa nahlásenie čísla pliešku alebo iného kódu holuba bolo podstatne lacnejšie, ako zakúpenie týchto povedzme "elektročasiek" Ako by asi reagovali vlastníci takýchto hodín? Boli to vlastne nejakí zbohatlíci alebo nebodaj vyvolení? Nie, boli to chovatelia, ktorí chceli pohnúť chovateľstvo vpred a kráčali jednoducho s dobou. Ak by išli opačne , boli by sme tam, kde chovatelia na Ukrajine či Bielorusku (ak nás už aj oni nezačnú dobiehat) . Zväz vtedy zakúpil a následne rozdelil hodiny ELČ na jednotlivé oblasti (zhruba jedny na ZO - nebolo ich tolko ako dnes, to je zrejme jasné). Netvrdím, že máme postupovať rovnako, ale niečo v tomto duchu by sa mohlo realizovať aj teraz. Zväz je vlastníkom istej sumy peňazí (majetku), ktorej časť by mohla byt použitá na nákup anásledný leasingový predaj či to už novšieho typu hodín (Benzing CC) alebo elektronického systému konštatovania. Na Slovensku sa používajú viaceré systémy -lacnejší - cenovo dostupný ajednoduchý Atis Express, alebo pre náročnej ších povedzme ATIS TOP,TIPES,TAURIS alebo BRICON. Pri väčšom odbere sú možnosti istej zravy od výrobcu atúto zravu potom zohladnil v splátkach bez akontácie za predaj. Podobný krok by mohli urobiť aj zástupcovia spomí­ naných firiem na Slovensku, ale kedže zich strany ide o istú formu podnikania, tak to až také reálne nie je. To, že sa Zväz chová voči chovateľom trhovo, to zrejme väčšinu netrápi. Za rodové obrúčky apretekové gumičky je potrebné uhradiť už do konca októbra. Oblastným či klubovým funkcionárom vzniká tým potreba požadovanú sumu získať od chovateľov, prípadne použiť zfondu v oblastnej pokladni (a tie až také bohaté vo väčšine prípadov nie sú). Chovatelia by boli najradšej platili až po dodaní krúžkov či gumičiek. Aj takáto je realita v našich organizáciách, ale o tej sa nehovorí, jednoduchšie je napádal tých, ktorí idú s dobou, ktorí sú za prísne potrestanie podvodn Ak som íkov sa a niekoho možno osobne aj za niektoré v svojom nepopulárne článku dotkol, opatreni tak sa a, vopred ktoré si ospravedlňujem vrcholové majstrovstvo asom pripravený vyžaduje. sa otom l porozprávať. Prial by som si, aby v budúcnosti vyhádzal tento časopis ako rn esač ník abol teda viac aktuálnejší aaby sa našlo množstvo fundovaných chovate/'ov, ktorí by do neho prispievali. Zároveň aby sa z neho vytrácali lánky vytvorené na polopravdách aaby nebol prostriedkom na ponižovanie a osobné osočovanie sa chovaterov. Všetkým podobne zmýšl'ajúcim chovatelom prajem úspešné vykročenie do nového roka 2005, vera chovateiských priatelov a radosti z chovu poštových holubov. Tých , ktorí so mnou nesúhlasia vyzývam, aby sme plodnou diskusiou anie konfrontáciou našli cestu pre vzájomné pochopenie. Pozn. autora. Pre spresnenie informácie o reprezentantoch "východu" na olympiádach. Tak p. Benka v roku 1995 som mal holuba v Utrechte, ale to až také dôležité v tomto článku nie je. Milan Blahovský Jan Hermes * Na úvod Inváziu, ktorú zažilo holandské mesto Reusel v druhý deň velko očný 12.04.2004 nepochybne ešte dlho zostane v povedomí holu b6rskeho sveta. V tento deň sa totiž konala totálna dražba najlepších holubov zosnulého chovateľa Jos Van Limpta, alias "De Klaka" a bola to záverečná bodka na jeho 60-ročnej hovateľskej púti. onečná suma vydražených 66 kusov jeho originálov predstav ovala 358 700 eur, v prepočte 14986000 Sk! Rekordérom dražby bol polobrat ,,613", ktorého kúpili do USA za rekordnú sumu 31 200 eur. Jos Van Limpt urobil zo svojich "De Klak" holubov pojem na celom svete a dodnes sú vyhl'adávaným a cenným chovným materiál om. Jeho smr ou Hol andsko stratilo najlepšieho milovníka poštových holubovasvet najlepšieho šampióna. Špoltová a hovateľská hodnota jeho holubov bola obrovská a zdá sa že svojou pozostalosťou chcel potvrdiť homogénny excelentný stav špičkových jedincov. Bol to nesporne "umelec s jenssenským zlatom". To, že osobne povelil svojho priateľa a redaktora časopisu "De Duiť' p. Jána Hennansa draž­ bou holubov, ktorého to zaviazalo postarať sa o jeho celoživotné dielo. 12. apríla sa uskutočnila posledná dražba nezabudn uteľn ého človeka a chovatel'a Jos Van Limpta, alias "De Klak". Reusel - "Wilh* * elm IL, Karol * L, Velasquez, Agio boli v rokoch pred aj po druhej svetovej vojne pýchou Reuselu a okolia. Okrem sedliakov z okolia, väčšina obyvateľov tohto pohraničného mesta spolu s mnohými Belgičanmi a medzi nimi aj bratia Janssenovci z Arendonku, pracovali v tabakovej fabrike. Dobrý a I.ručný robotník dokázal za deň "stočiť" aj 1000 kusov cigár. Postupne však prichádzala doba moderných stroj ov, ktoré boli schopné vyrobiť 4000 cigár za deň a neskôr aj IO 000 kusov' Pri~lo veľmi zlé obdobie, poznače né prcpú šťaním. Nezamestnaní nachádzali prácu bud'v elel:tronickom koncerne Philips alebo v auto Reisen DAP. Avšak mesto RCllsel sa z toho nikdy nespamätalo a aj dnes je tu málo priemyslu a o pr6cll je núdza. Otec Kees van Limpt pracoval taktiež v tabakovom priemysle a jedného rána bol pripraven ý odísť na bicykli do práce, ale zača lo pršať. Jeho švagriná ho poprosila, aby nešiel do práce kvôli nepriaznivému poča iu. Nazvala ho "Klakom" ( v nemčine to znamen á niečo podobné ako šmelinársky kJobúk), ktorý mu poži­ čala na cestu po svojom manželovi Gustavovi. A takto prišiel Kees Van Limpt do práce úplne mokrý a na hlave s o 4 čísla väčším "Kl akom" . Ked'ho v bráne fabriky zbadali lgičania . už ho ináč nevolali len "KI akom". očas svojej špo rtovej kariéry túto prezývku prevzal aj Jos Van Limpt a bola povýšená takmer do šľac POŠTOVÝ HOLUB 6/2004 136 137 POŠTOVÝ HOLUB 6/2004 tického stavu. Jeho otec Kees Van Limpt bol Arendonku s košom na nosiči absolvoval snáď taktiež vynikajúcim chova eľom poštových ho­ 1000 krát. Vtedy ho ani nenapadlo, že tieto lubov a v rokoch 1935, 1937 il 1938 získal titul dovezené holuby mu prinesú nevídanú slávu a generálneho šampióna klubu Reusel - Bladel. úspechy. Nikdy nepriviezol veľa holubov, skôr Mladý Jos sa vydal v šľapajách svojho otca . každý rok len nejaký pár. Od bratov JanssenovTen zomiera počas vojny v roku 1942 a mladý cov dostal to, čo chcel. Nakupoval konkrétne Jos sa pustil do chovu poštových holubov na chovné pary, ktoré si predtým vytypoval. Za vlastné náklady po skončení vojny. Zlé jazyky najlepší originál považoval dcéru "Mladého sa hneď ozvali - "Na starého Klaka nikdy mať Merxa", ktorá bola lepšia ako "Marietje", ktorá nebude I" Veľmi sa však prerátali a postupne bola dcérou "Quide Witoger". Od Marietje sa stali svedkami postupnej hviezdnej kariéry, bolo vychovaných veľké množstvo kvalitných ktorá dodnes nemá obdobu v Holandsku. holu bov. V roku 1980 sa mu však stratila. V tabakovej fabrike v Arendonku pracoval Jos Klak stále veri l Janssenkým holubom a Kees Van Limpt aj s Adrianom Janssenom. ni č iného ani do chovu neprikúpil. Už v roku Pri práci prišla reč samozrejme aj na holuby. 1945 z dvoch janssenských pár odchováva 6 Belgičan il Holanďan si hneď boli sympatickí mladých, ktoré 3-krát nasadil. Nevyhral žiadnu a stali sa z nich nerozluční priatelia. Toto cenu, ba ešte aj 4 holuby stratil. Našťastie mu priateľstvo sa umocnilo v roku 1928 prvým zostal jeden mladý holub a jedna holubička. importom janssenských holubov do Reuselu. Oba pochádzali od rôznych pár a tak mohol Josovi Klakovi bolo v tom čase 6 rokova v pokračovať v chove a v roku 1946 sa stáva 2. pamäti mu zostali výlety na bicykli do 8 km majstrom mladých chovateľov. V roku 1947 vzdialeného Arendonku. Janssenské holuby mladé holuby pretekali veľmi dobre a v roku okamžite potvrdili svoje kvality. Pre Keesa 1948 sa dokonca stáva prvýkrát majstrom to bola výzva a tak u neho začali narastať po­ Reuselu. A tak sa jeho sláva začína z roka na Čty týchto holubov. V momente, kedy zača li rok šíri ť svetom a v prvej polovici šesťdesiatych pr in ášať prvé ovocie, začala sa druhá svetová rokov nemal konkurenciu ani na krátkych ani vojna. Chovatelia museli svoje chovy zrušiť, na stredných tratiach. Absolútny vrchol priholuby utratii alebo ich dať do zberných staníc . chádza v roku 1966 a jeho konkurenti zistili, Skutočný chovateľ však nikdy nekapituluje. že "Cézar" môže byť porazený len svojou Osem holubov bolo schovaných na povale vlastnou zbraňou a to "De Klak" holubami. domu s cieľom ich záchrany apo vojne znovu Jos Van der Limpt bol ovateľom telom začať s chovom. V roku 1942 však otec Kees i dušou. Nebol neprajný a nemal ani žiadne zomiera a ako naschvál Nemci našli schované problém i s priateľmi. Vždy bol ochotný pomôcť poštové holuby. Mladý Jos spolu s matkou boji dobrými holubami. Aj dnes poznáme mnoho vypočúvaní a museli odpovedať na nepríjemné slávnych mien , ktoré pretekajú výhradne s hootázky. Napriek vysvetľovaniu matky, že Jos lubarni De Klak - napr. Gebr. Borgmans, Van nerozumie holubom a nemá s nimi nič spo oč­ Limpt alias "De Prut", Gebr. Hesters, Peter ného, osem holubov z povaly bolo skonfiško­ Gijbels, Johan Box a mnoho, mnoho ďalších. vaných a odvezených do zbernej stanice. Bratia Herman a Janus Borgmanovci vďačia Celá predvoj nová chovateľská práca tak svojmu strýkovi "De Klakovi" za dnešné svoje vyšla navnivoč . Hneď po oslobodení v roku úspechy a neustále bojujú o popredné umiest­ 1944 však mladého Josa ste mohli stretnúť na nenia aj na jednodňových dlhých tratiach do "historickej holubárskej ceste" z Reuselu do 800 km. Od svojho strýka (ich matka bola Arendonku. Starí otcovi priatelia Bratia Jans­ sestrou Jos Van der Limpta) dostávali vždy čo senovi pomáhajú Josovi tým najkvalitnejším chceli a hlavne to, čo sa nachádzalo u neho materiálom, aby mohol nadviazať na úspechy na holubníku. Vnímame ich ako korunných svojho otca. Cestu na bicykli z Reuselu do princov impéria "De Klak". Prvým mi moriPOŠTOVÝ HOLUB 6/2004 . 138 adnym darče kom bol nepochybne pár vajíčok V chove De Klaka sa v priebehu niekoľkých od holubice "Dikke Duif"' - NL 64/1205046. rokov objavili skutočne výborné holuby, ale Táto holubička bola mimoriadne chovná a je taktiež prebehlo niekoľko vymien, ako napr. zak adateľkou populácie, ktorej členovia sú "De 46" . k. NL 65/1384946 od Pieta Verbartha známi po celom s vete. z Drutu, ktorý z vajíčka stých janssenských Jos Klak nedal dopustiť na janssenovsku holubov vychoval tohto pretekára. Verbarth 46 krv holubovaani smrť Charelesa Janssena v vyhral 15 prvých cien vo veľkej konkurencii roku 1996 nič nezmenila na pres ved čení že a jeho potomkovia výborne lietali v Holandsú to najlepšie holuby na svete. Po celý čas sku, Nemecku, Amerike a tiež na Ďalekom Jos získaval z Arendonku (ul. Škoiná č. 6) východe. Aj "Schulte", ktorý niesol meno po skutočne len tie najlepšie holúbätá, ako napr. svetoznámom cyklistovi, sa mohol pochváliť 7 z "Blauwe 48", Bange 5 I, Bange 59, z ,,81 ", prvými cenami, skôr než prešiel do holubníka zo syna "Qude Witoger 46" , Qude Witoger Dr. Linsena, rovnako veľkého priateľa Josa 65, otca "Raket" atď, atď. Van Limpta. Vravieval- "Dobrého kamaráta Dovezené holubysú už krížené s originálmi si vážime a dáme mu to najlepšie, čo máme v alebo s odchovom čo má doma v Reusele holubníku." V roku \988 však už mal zdravotné a tak prichádzajú na svet Gude Wi toger 65 problémy a väčš u časť svojich holubov predal - holubica z Roodoger v spojení s ,, 11 Duif' Janovi Hermansovi do Warfle a tiež Campbe­ (originál z Jonge KoopeI. Kraswitpen č. k. NL lovi do Ameriky. Keby nebola protestovala 77/2629598). Prichádzajú aj 1. ceny, napr. V jeho manželka, bol by ich predal všetky. Na Rayone I víťazstvo z 5 253 holubov a celý jar roku 1989 Jos znovu začal páriť zostávajrad ďalších špičkových cien. Na olympiáde v úce holuby a zrodila sa legendárna ,,6\3" Č. k. Amsterdame v roku 1979 reprezentuje Jos Van NL 89/1775613. Pochádza z "De Knook" (NL Limpt Holandsko v kategórii stredných tratí. 87/2542927) a ,,85-Duif' (NL 88/8810985"). Čo o svojom chove hovorí samotn ý šampi­ Táto ,,6 13" bola nepochybne najlepšou holubi­ ón? " Ja som skuto ne mohol experimentovať COll , ktorú Jos Van Limpt na svojom holubníku s čis ými janssenovskými holubami. Mám mal. V ruke pôsobila ako ťažký typ, ale jej letové najviac originálov z Arendonku. Možno som vlastnosti boli famózne. Už ako ročná v roku aj ojedinelý chova eľ, u ktorého ani najdrahšie 1990 vyhráva 5 prvých cien z ktorých 3 boli za holuby nikdy neboli zatvorené vo voliére. účas ti tisícov holubov. Jos vyznáva prirodzenú Všetke holuby boli umiestnené vo voliére, ale metódu chovu, maximálne rieši stav na luliezde mali voľný výlet. Tak tomu bolo po celú dobu položenými podkladkami. Je to jeden z mála a aj napriek k tomu, že som veľa kvalitných "podkladkových hráčov." jedincov stratil. Jednou z nich bola aj "Ma­ Na Vianoce v roku 200 I som ho navštívil rietje", jedna z najlepších chovných holubíc, a kvôli jeho zdravotnému stavu pôsobil veľmi "matka zak adateľka, sestra "Raket" a dcéra pomalo. Už nemohol ísť sám do holubníka a tak legendárnej "Witoger 65". Dlho som nemal mu v roku 1989 nezištne pomáhal jeho priateľ žiadne zdravotné problémy atak som si mohol Cor Van Gestel a taktiež synovci Herman a dovoliť experimentovať s chovnými parami. Janus Borgmanovci zaskakovali , keď bolo Podarilo sa mi zostaviť tzv. "Zlaté páry", ako potrebné nasadzovať na preteky. O skutočných napr. "Jong Koopel" (Wechter NL 6 1/21 2337 priateľov a pomocníkov Jos nikdy nemal núdx "Kampioenenduif' NL 6 1/212328) a ďalej zu. Aj v ťažkých chvíľach zostal verný svojim (Wechter NL 57/400074 a "Witpeneke" NL zásadám. Stáva sa 2. generálnym majstrom 54/796796). Som presvedčený, že viac šancí starých a mladých holu bov v roku 2000 a ako získal" dobrý odchov dáva vzájomné krí­ l . generálnym majstrom starých a mladých ženie, ale taktiež pri výmene medzi najlepšími holubov na stredných tratiach východného kamarátmi." Brabantu. Jos Van Limptje sám uzavretý , ale 139 POŠTOVÝ HOLUB 6/2004 tického stavu. Jeho otec Kees Van Limpt bol Arendonku s košom na nosiči absolvoval snáď taktiež vynikajúcim chova eľom poštových ho­ 1000 krát. Vtedy ho ani nenapadlo, že tieto lubov a v rokoch 1935, 1937 il 1938 získal titul dovezené holuby mu prinesú nevídanú slávu a generálneho šampióna klubu Reusel - Bladel. úspechy. Nikdy nepriviezol veľa holubov, skôr Mladý Jos sa vydal v šľapajách svojho otca . každý rok len nejaký pár. Od bratov JanssenovTen zomiera počas vojny v roku 1942 a mladý cov dostal to, čo chcel. Nakupoval konkrétne Jos sa pustil do chovu poštových holubov na chovné pary, ktoré si predtým vytypoval. Za vlastné náklady po skončení vojny. Zlé jazyky najlepší originál považoval dcéru "Mladého sa hneď ozvali - "Na starého Klaka nikdy mať Merxa", ktorá bola lepšia ako "Marietje", ktorá nebude I" Veľmi sa však prerátali a postupne bola dcérou "Quide Witoger". Od Marietje sa stali svedkami postupnej hviezdnej kariéry, bolo vychovaných veľké množstvo kvalitných ktorá dodnes nemá obdobu v Holandsku. holu bov. V roku 1980 sa mu však stratila. V tabakovej fabrike v Arendonku pracoval Jos Klak stále veri l Janssenkým holubom a Kees Van Limpt aj s Adrianom Janssenom. ni č iného ani do chovu neprikúpil. Už v roku Pri práci prišla reč samozrejme aj na holuby. 1945 z dvoch janssenských pár odchováva 6 Belgičan il Holanďan si hneď boli sympatickí mladých, ktoré 3-krát nasadil. Nevyhral žiadnu a stali sa z nich nerozluční priatelia. Toto cenu, ba ešte aj 4 holuby stratil. Našťastie mu priateľstvo sa umocnilo v roku 1928 prvým zostal jeden mladý holub a jedna holubička. importom janssenských holubov do Reuselu. Oba pochádzali od rôznych pár a tak mohol Josovi Klakovi bolo v tom čase 6 rokova v pokračovať v chove a v roku 1946 sa stáva 2. pamäti mu zostali výlety na bicykli do 8 km majstrom mladých chovateľov. V roku 1947 vzdialeného Arendonku. Janssenské holuby mladé holuby pretekali veľmi dobre a v roku okamžite potvrdili svoje kvality. Pre Keesa 1948 sa dokonca stáva prvýkrát majstrom to bola výzva a tak u neho začali narastať po­ Reuselu. A tak sa jeho sláva začína z roka na Čty týchto holubov. V momente, kedy zača li rok šíri ť svetom a v prvej polovici šesťdesiatych pr in ášať prvé ovocie, začala sa druhá svetová rokov nemal konkurenciu ani na krátkych ani vojna. Chovatelia museli svoje chovy zrušiť, na stredných tratiach. Absolútny vrchol priholuby utratii alebo ich dať do zberných staníc . chádza v roku 1966 a jeho konkurenti zistili, Skutočný chovateľ však nikdy nekapituluje. že "Cézar" môže byť porazený len svojou Osem holubov bolo schovaných na povale vlastnou zbraňou a to "De Klak" holubami. domu s cieľom ich záchrany apo vojne znovu Jos Van der Limpt bol ovateľom telom začať s chovom. V roku 1942 však otec Kees i dušou. Nebol neprajný a nemal ani žiadne zomiera a ako naschvál Nemci našli schované problém i s priateľmi. Vždy bol ochotný pomôcť poštové holuby. Mladý Jos spolu s matkou boji dobrými holubami. Aj dnes poznáme mnoho vypočúvaní a museli odpovedať na nepríjemné slávnych mien , ktoré pretekajú výhradne s hootázky. Napriek vysvetľovaniu matky, že Jos lubarni De Klak - napr. Gebr. Borgmans, Van nerozumie holubom a nemá s nimi nič spo oč­ Limpt alias "De Prut", Gebr. Hesters, Peter ného, osem holubov z povaly bolo skonfiško­ Gijbels, Johan Box a mnoho, mnoho ďalších. vaných a odvezených do zbernej stanice. Bratia Herman a Janus Borgmanovci vďačia Celá predvoj nová chovateľská práca tak svojmu strýkovi "De Klakovi" za dnešné svoje vyšla navnivoč . Hneď po oslobodení v roku úspechy a neustále bojujú o popredné umiest­ 1944 však mladého Josa ste mohli stretnúť na nenia aj na jednodňových dlhých tratiach do "historickej holubárskej ceste" z Reuselu do 800 km. Od svojho strýka (ich matka bola Arendonku. Starí otcovi priatelia Bratia Jans­ sestrou Jos Van der Limpta) dostávali vždy čo senovi pomáhajú Josovi tým najkvalitnejším chceli a hlavne to, čo sa nachádzalo u neho materiálom, aby mohol nadviazať na úspechy na holubníku. Vnímame ich ako korunných svojho otca. Cestu na bicykli z Reuselu do princov impéria "De Klak". Prvým mi moriPOŠTOVÝ HOLUB 6/2004 . 138 adnym darče kom bol nepochybne pár vajíčok V chove De Klaka sa v priebehu niekoľkých od holubice "Dikke Duif"' - NL 64/1205046. rokov objavili skutočne výborné holuby, ale Táto holubička bola mimoriadne chovná a je taktiež prebehlo niekoľko vymien, ako napr. zak adateľkou populácie, ktorej členovia sú "De 46" . k. NL 65/1384946 od Pieta Verbartha známi po celom s vete. z Drutu, ktorý z vajíčka stých janssenských Jos Klak nedal dopustiť na janssenovsku holubov vychoval tohto pretekára. Verbarth 46 krv holubovaani smrť Charelesa Janssena v vyhral 15 prvých cien vo veľkej konkurencii roku 1996 nič nezmenila na pres ved čení že a jeho potomkovia výborne lietali v Holandsú to najlepšie holuby na svete. Po celý čas sku, Nemecku, Amerike a tiež na Ďalekom Jos získaval z Arendonku (ul. Škoiná č. 6) východe. Aj "Schulte", ktorý niesol meno po skutočne len tie najlepšie holúbätá, ako napr. svetoznámom cyklistovi, sa mohol pochváliť 7 z "Blauwe 48", Bange 5 I, Bange 59, z ,,81 ", prvými cenami, skôr než prešiel do holubníka zo syna "Qude Witoger 46" , Qude Witoger Dr. Linsena, rovnako veľkého priateľa Josa 65, otca "Raket" atď, atď. Van Limpta. Vravieval- "Dobrého kamaráta Dovezené holubysú už krížené s originálmi si vážime a dáme mu to najlepšie, čo máme v alebo s odchovom čo má doma v Reusele holubníku." V roku \988 však už mal zdravotné a tak prichádzajú na svet Gude Wi toger 65 problémy a väčš u časť svojich holubov predal - holubica z Roodoger v spojení s ,, 11 Duif' Janovi Hermansovi do Warfle a tiež Campbe­ (originál z Jonge KoopeI. Kraswitpen č. k. NL lovi do Ameriky. Keby nebola protestovala 77/2629598). Prichádzajú aj 1. ceny, napr. V jeho manželka, bol by ich predal všetky. Na Rayone I víťazstvo z 5 253 holubov a celý jar roku 1989 Jos znovu začal páriť zostávajrad ďalších špičkových cien. Na olympiáde v úce holuby a zrodila sa legendárna ,,6\3" Č. k. Amsterdame v roku 1979 reprezentuje Jos Van NL 89/1775613. Pochádza z "De Knook" (NL Limpt Holandsko v kategórii stredných tratí. 87/2542927) a ,,85-Duif' (NL 88/8810985"). Čo o svojom chove hovorí samotn ý šampi­ Táto ,,6 13" bola nepochybne najlepšou holubi­ ón? " Ja som skuto ne mohol experimentovať COll , ktorú Jos Van Limpt na svojom holubníku s čis ými janssenovskými holubami. Mám mal. V ruke pôsobila ako ťažký typ, ale jej letové najviac originálov z Arendonku. Možno som vlastnosti boli famózne. Už ako ročná v roku aj ojedinelý chova eľ, u ktorého ani najdrahšie 1990 vyhráva 5 prvých cien z ktorých 3 boli za holuby nikdy neboli zatvorené vo voliére. účas ti tisícov holubov. Jos vyznáva prirodzenú Všetke holuby boli umiestnené vo voliére, ale metódu chovu, maximálne rieši stav na luliezde mali voľný výlet. Tak tomu bolo po celú dobu položenými podkladkami. Je to jeden z mála a aj napriek k tomu, že som veľa kvalitných "podkladkových hráčov." jedincov stratil. Jednou z nich bola aj "Ma­ Na Vianoce v roku 200 I som ho navštívil rietje", jedna z najlepších chovných holubíc, a kvôli jeho zdravotnému stavu pôsobil veľmi "matka zak adateľka, sestra "Raket" a dcéra pomalo. Už nemohol ísť sám do holubníka a tak legendárnej "Witoger 65". Dlho som nemal mu v roku 1989 nezištne pomáhal jeho priateľ žiadne zdravotné problémy atak som si mohol Cor Van Gestel a taktiež synovci Herman a dovoliť experimentovať s chovnými parami. Janus Borgmanovci zaskakovali , keď bolo Podarilo sa mi zostaviť tzv. "Zlaté páry", ako potrebné nasadzovať na preteky. O skutočných napr. "Jong Koopel" (Wechter NL 6 1/21 2337 priateľov a pomocníkov Jos nikdy nemal núdx "Kampioenenduif' NL 6 1/212328) a ďalej zu. Aj v ťažkých chvíľach zostal verný svojim (Wechter NL 57/400074 a "Witpeneke" NL zásadám. Stáva sa 2. generálnym majstrom 54/796796). Som presvedčený, že viac šancí starých a mladých holu bov v roku 2000 a ako získal" dobrý odchov dáva vzájomné krí­ l . generálnym majstrom starých a mladých ženie, ale taktiež pri výmene medzi najlepšími holubov na stredných tratiach východného kamarátmi." Brabantu. Jos Van Limptje sám uzavretý , ale 139 POŠTOVÝ HOLUB 6/2004 v jeho holuby zostávajú rovnaké a stále vedené prirodzenou metódou pretekania. Iní chovatelia ako napr. Dr. Linsen, Verbarth Van Valen (Eidhoven), Theunis (Eidhoven) a Ververs zastávajú názor, že holuby "De Klak" môžu dosiahnuť ešte lepšie úspechy vdovskou metódou. Všetci menovaní dominujú viac ako 20 rokov s klakovským materiálom v pretekárskom poli v Eidhovene a okolí. Aj napriek tomu Jos zostal verný metóde z hniezda. Jos Van Limpt vlastnil tiež umclú liaheň, ale využil ju len keď bol v núdzi. Samce sú podľa neho v najlepšej forme vtedy, keď majú 14-denné mláďatá a znovu naháňajú samičku na hniezdo a holubice od 7. dňa po vyliahnutí mladých. Každý rok Jos vychovával okolo 30 - 40 mladých pre vlastnú potrebu. l. októbra sú všetky budníky zatvorené, vyčistené a holuby sedia na sedačkách. * Vzťah chovateľ - holuby Pre chovateľa ako bol Jos Van Limpt to malo zásadný význam. Chovateľ a holuby musia mať medzi sebou vzťah a cit, musí byť medzi nimi pevná väzba. "Keď sedím v holubníku a ľahko poklepem plechovkou po krmítku, netrvá dlho a 3 - 4 holuby mi už sedia na ruke- hovorí Jos. Myslia si, že sa musia s chovateľom páriť. proti plachým holubom mám velké výhrady, lebo rozhodia celý team. Chovateľ si musí sám vytvoriť systém a režim na holubníku a potom s nim držať krok. Dôležité je aj kImenie, obzvlášť pri prirodzenej metóde, keď majú holuby mladé. Je velkým umením chovateľa udržať formu u holubov a neprekrmiť ich. Aj samotný holubník musí byť v poriadku, dobre vetraný, najlepšie s výletmi na južnú stranu." * Zdravoveda Čo sa u Josa Van Limpta nezmenilo po­ čas dlhých rokov, tak to bola zdravoveda na holubníku. Cor Van Gestel, prv než sa stal ošetrovateľom u Josa, chodil kvôli syojim holubom 4-5-krátk veterinárovi. Jos pozn amenal: "U mňa nechce veriť vlastným očiam. U mňa by si veterinári veľa nezarobili. Základné kúry proti trichomoniáze samozrejme robím, potom POŠTOVÝ HOLUB 6/ 2004 140 očkovanie proti paramixoviróze a od I. apríla sú už prvé preteky. Na začiatku júna aplikujem 4-dennú liečbu znovu proti trichomoniáze a to je všetko. Jednoduchosťje dôležité." * Koniec jednej legendy Stáva sa , že už počas svojho života sa niektorí ľudia stávajú legendami. Jos Van Limpt "De Klak", muž s vclkým humorom, ktorý mal ďaleko od všetkého zlého, ktorý videl všetko jednoduchšie a držal sa v pozadí a bol skromný. Bol to velký holubársky šampión, akého kedy Holandsko malo. Velké zásluhy získal hlavne svojou vyše 50-ročnou aktívnou činnosťou v chove poštových holubov a holubami s vlastným "puncom" rasy De Klak. Od Janssenovcov z Arendonku si zobral to najlepšie - myšlienky, nápady, názory a samozrejme najlepšie holuby. Nápadnou črtou u holubov "De Klak" je ich velká láska k hniezdu a jeho pánovi .. Vo svojom budníku nestrpia votrelca a za svoje teritórium bojujú ako levy. Typickáje pre ne aj neľakavosť. Rasa "De Klak" prežije veľa generácií. Jos Van Limpt okem svojho nadania nedostal nič navyše. a po celý život musel bojovať so zdravotnými problémami, ale svoj ťažký kríž niesol veľmi statočne. V posledných rokoch musel veľa času stráviť v nemocnici a k jeho zdravotnému stavu sa aj najvernejší priatelia stavali tak trochu skepticky. Správa o jeho smrti v stredu 3. marca 2004 sa rozniesla ako blesk z jasného neba. Jos prehral svoj zápas a Holandsko i celý holubársky svet sa musel rozlúčiť s velkým majstrom. Jos Van Limpt * * * si želal, aby jeho holuby boli po smrti verejne vydražené prostredníctvom vydavateľstva "De Duif". 12. aplÍla sa v jeho rodnom Reuscle uskutočnila dražba 66 holubov (33 pár), ktoré zostavil sám majster. Návšteva chovateľov z celého sveta a suma, za ktorú boli holuby vydražené zostanú navždy v pamäti všetkých znalcov týchto holubov. Uzavrela sa tak jedna nezabudnuteľná kapitola holubárskej histórie. Z originálu volhe preložil Jaroslav Strnad, Rohatec